شرکت مهندسی و بازرگانی خاکرود در سال 1394 فعالیت خود را در زمینه طراحی و اجرای پروژه های عمرانی آغاز نمود. هیئت مدیره این شرکت متشکل از آقایان مهندس علی اکبر کاشی قندی، مهندس حمیدرضا مینایی و دکتر جواد عابد می باشدکه هریک سابقه چند دهه فعالیت درپروژه های عظیم عمرانی واحداث سد، نیروگاه، تونل و سازه های صنعتی از قبیل سد تجن، سدنیروگاه برق آبی مسجد سلیمان، سد شهریار، سد کارون 3، تونل سوم آبرسانی کوهرنگ، سد و نیروگاه سیا بیشه در داخل کشور و همچنین احداث سد و نیروگاه سنگ توده 2 در کشور تاجیکستان و نیروگاه برق آبی کتلیبل در هندوستان دارند. این شرکت طی قراردادی از ابتدای سال 2016 میلادی در حال اجرای امور عمرانی مربوط به احداث واحدهای 4 و 5 و 6 نیروگاه برق آبی راغون در کشور تاجیکستان بوده و پیش بینی می گردد تا پایان سال 2018 انجام امور مربوطه به پایان برسد. شرکت خاکرود با تکیه بر دانش فنی و تجربه وافرر کادر مدیریتی و اجرائی خود، همواره متعهد به رعایت چهارچوب زمانی و ارائه خدمات با کیفیت مطلوب در راستای انجام پروژه های معظم محوله می باشد.